Marius Leretter

Născut la:

12. 03. 1966, în Timişoara
Profesia
Medic Primar Medicină Dentară
Ocupaţia
Conferenţiar Universitar, Catedra de Protetică Dentară, Facultatea de Medicină Dentară Timişoara

Pregătire profesională

Absolvent al Facultăţii de Stomatologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara,
promoţia 1989, media 9,99
Medic Primar
Doctor în ştiinţe medicale - 2000
Conferenţiar Universitar

Carieră

- 1989-1990 - Medic dentist stagiar, Spitalul Clinic nr. 1 Timişoara, Policlinica nr. 3.

- 1990 Asistent Universitar, Disciplina de Propedeutică şi Materiale Dentare, UMF Timişoara, prin concurs

- 1995-1996 Medic specialist medicină dentară - Policlinica nr. 3. Timişoara

- 1996 – 2000 Medic specialist medicină dentară - Spitalul clinic nr. 1 Timişoara

- 1996 Şef Lucrări, Disciplina de Propedeutică şi Materiale Dentare, UMF Timişoara, prin concurs

- 2000 – prezent - Medic Primar, Spitalul Clinic nr. 1, Timişoara

- 2003 Conferenţiar Universitar, Disciplina de Propedeutică şi Materiale Dentare, UMF Timişoara, prin concurs

- 2004 Conferenţiar Universitar, Catedra de Protetică Dentară, UMF Timişoara, prin concurs

Publicaţii (cursuri, cărţi, articole în reviste de specialitate)

Autor şi coautor la 88 de lucrări: 13 cărţi, monografii şi tratate, 31 articole publicate în reviste de specialitate (din care 12 ca prim autor).

Afilieri

Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară - Zona de Vest

Uniunea Naţională a Asociaţiilor Stomatologice (U.N.A.S.)

Balkan Stomatological Society (Ba.S.S.)

Deutsche Gesellschaft fur Zahnärztliche Implantologie (DGZI)

Societatea Română de Laseri în Stomatologie (SRLS)

Domenii de interes

  • Tehnologia Protezelor Dentare - Galvanoformare
  • Folosirea laserilor în Medicina Orală
  • Simulare Numerică şi Modulare în Medicina Dentară
  • Protetică implantologică fixă şi mobilizabilă.